Kunnossapitoilmoitus

Ilmoitus osakehuoneiston kunnossapitotyöstä (2010)

Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 edellyttää, että osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle etukäteen kirjallisesti hallitsemassaan osakehuoneistossa suunnittelemastaan kunnossapitotyöstä. Ilmoitus osoitetaan yhtiön hallitukselle niin hyvissä ajoin (vähintään 1 kk ennen kunnossapitotyön aloittamista), että hallitus ehtii ilmoituksen käsitellä. Ilmoituksessa on oltava sellaiset tiedot, joiden perusteella yhtiö voi arvioida, noudatetaanko työssä hyvää rakennustapaa ja aiheuttuuko siitä yhtiölle tai toiselle mahdollisesti vahinkoa tai muuta haittaa.

    
Asunto-osakeyhtiön tiedot

Asunto-osakeyhtiö:
Osoite:
Kunnossapitotyön kohde (huoneisto):
   
Osakkaan tiedot

Nimi:
Osoite (jos muu kuin kunnossapitotyön kohde):
Puhelin:
Sähköpostiosoite:
 
Selvitys suunnitellusta kunnossapitotyöstä

Selvitys:
Aloituspäivämäärä (arvio):
Lopetuspäivämäärä (arvio):
 
Urakoitsija (jos valittu)

Yritys:
Y-tunnus:
Yhteyshenkilö:
Yhteyshenkilön puh.:
Sähköposti:
 
Valvoja (jos valittu)

Yritys:
Y-tunnus:
Yhteyshenkilö:
Yhteyshenkilön puh.:
Sähköposti:
 
Liitteet (mahdolliset)

Liite 1:
Liite 2:
Liite 3:
Liite 4: