Kunnossapitoilmoitus

  Ilmoitus osakehuoneiston kunnossapitotyöstä (2010)

  Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 edellyttää, että osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiölle etukäteen kirjallisesti hallitsemassaan osakehuoneistossa suunnittelemastaan kunnossapitotyöstä. Ilmoitus osoitetaan yhtiön hallitukselle niin hyvissä ajoin (vähintään 1 kk ennen kunnossapitotyön aloittamista), että hallitus ehtii ilmoituksen käsitellä. Ilmoituksessa on oltava sellaiset tiedot, joiden perusteella yhtiö voi arvioida, noudatetaanko työssä hyvää rakennustapaa ja aiheuttuuko siitä yhtiölle tai toiselle mahdollisesti vahinkoa tai muuta haittaa.

  Pakollinen kenttä *

  Asunto-osakeyhtiön tiedot

  Osakkaan tiedot

  Selvitys suunnitellusta kunnossapitotyöstä

  Urakoitsija (jos valittu)

  Valvoja (jos valittu)

  Liitteet (mahdolliset)